9 de nov. 2007

9/11/2007

Dia tranquil. Petit passeig al vespre pel barri. Tens un juguet nou. Comences a gafar les coses amb les mans. Pots visualitzar aquest video i observar la fotografia que pengem.